Datum konání

23 / 07 / 2022 - Sobota 20:30

Místo konání

Klášterní zahrada

Festivalová zóna

Vivaldi meets Piazzolla

Čtvero ročních dob je titul prvních čtyř (a pravděpodobně nejznámějších) houslových koncertů Antonia Vivaldiho ze sbírky 12 koncertů „Il cimento dell’armonia e dell’inventione“ z let 1723-1725. Toto revoluční dílo, které bývá považováno za první programní skladbu, evokuje zpívající ptáky, bzučící mouchy, zimní oheň i zamrzlou krajinu, štěkajícího psa, letní bouři nebo tanečníky posilněné vínem. Král argentinského tanga Astor Piazzolla situoval svá roční období do Buenos Aires. Španělský název Cuatro Estaciones
Porteñas odkazuje na obyvatele Buenos Aires. Výraz porteño označuje obyvatele přístavního města (porto), jímž se v Argentině automaticky rozumí člověk z Buenos Aires. Ukrajinský skladatel Leonid Děsjatnikov upravil skladbu pro sólové housle a smyčcový orchestr a do Piazzollovy hudby vložil citace z Vivaldiho, čímž ještě posílil souvislost mezi oběma díly.

Účinkující

Ludmila Pavlová – housle
Ensemble 18+

Ludmila Pavlová

Ludmila Pavlová začala s hrou na housle již ve čtyřech letech. Ve svých 13 letech debutovala v pražském Rudolfinu s Josefem Sukem a rok poté provedla Koncert pro housle a orchestr e moll F. Mendelsohna-Bartholdy ve Spojených arabských emirátech. V následujících letech vystupovala jako sólistka s mnohými orchestry, např. s FOK, Filharmonií mladých Praha, Symfonickým orchestrem Pražské konzervatoře, Barocco sempre giovanne, Virtuosi di Praga atd.
V současné době studuje v doktorském programu na Akademii múzických umění v Praze u Prof. Ivana Štrause a Pavla Šporcla. Absolvovala také studijní pobyt na Universität für Musik und darstellende Kunst Wien u koncertního mistra Vídeňských symfoniků Prof. Jana Pospíchala. Letos také vyhrála Excellent grant competition se zaměřením na relaxaci při hře na housle z pohledu psychologického, fyzioterapeutického a pedagogického.
Ludmila vystupuje take v komorních složeních (Duo Affettico, Quarteto harmonico, Duo Euforico, Affetto poetico, Mucha trio).
V roce 2017 založila vlastní festival Podkrkonošské hudební léto. Kromě toho vydala své debutové CD s klavíristou Stanislavem Gallinem. Ludmila se stala absolutní vítězkou Mezinárodní houslové soutěže k poctě mistra Váši Příhody „Nové evropské talenty“ a laureátkou soutěže Bohuslava Martinů s cennou za nejlepší interpretaci díla Bohuslava Martinů a cenou Nadace Jaroslava a Zorky Zichových. V červnu 2019 také vyhrála zlatou medaili s vysokým vyznamenáním na 4th Manhattan International Music Competition. Ludmila hraje na historický nástroj, který dostala darem od vídeňského sponzora a nedávno s ním debutovala ve slavném Musikvereinu.

Ludmila Pavlová

Ensemble 18+

Komorní klasicistní orchestr Ensemble 18+ se specializuje na poučenou, ale neortodoxní interpretaci hudby „nejen“ 18. století, jak vyplývá z jeho názvu. V uplynulých sezónách soubor zrealizoval několik vlastních koncertních řad zaměřených žánrově na hudbu přelomu pozdního baroka a klasicismu až po raně romantické autory, ale v jeho portfoliu nechybí ani hudba mladších období. V komorních dramaturgiích prováděných bez dirigenta v tomto směru spolupracuje s předními českými sólisty – hobojista Vilém Veverka, harfenistka Kateřina Englichová, houslisté Ivan Ženatý, Roman Patočka a Bohuslav Matoušek, klavírista Karel Košárek, klarinetista Milan Řeřicha a další.

Ensemble 18+

Klášterní zahrada

Klášterní zahrada bude letos útočištěm Festivalové zóny pro širokou veřejnost.

Generální partner

Hlavní partneři

Oficiální partneři

Festival se koná za laskavé podpory