Kontaktní údaje

SPV Art s.r.o.

IČ: 14106710 | DIČ: CZ14106710

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 13089.

Festival Krumlov z.s.

IČ: 05378486 | Není plátce DPH

Zapsaný ve spolkovém rejstříku pod sp. zn. L66629 vedená u Městského soudu v Praze.
Zastoupen: MgA. Gabrielou Rachidi, předsedkyní spolku

Český Krumlov

Festivalový tým pro dobu konání festivalu

  • náměstí Svornosti 2, Český Krumlov, 381 01

Praha

Sídlo společnosti

  • Pobřežní 46, Praha 8 - Karlín 186 00

Festivalový tým

MgA. Gabriela Rachidi

Výkonná ředitelka

MgA. Gabriela Rachidi

MgA. Patricie Piatková

Tajemnice

MgA. Patricie Piatková

MgA. Štěpánka Hrůzová

Umělecká produkce

MgA. Štěpánka Hrůzová

Filip Zoubek, MBA

Technická a provozní produkce

Filip Zoubek, MBA

Lubomír Herza

Dramaturgie

Lubomír Herza

Mgr. Radka Kvapil Martiníková

Sponsorship & Sales

Mgr. Radka Kvapil Martiníková

Martin Sloup, MBA

Sponsorship

Martin Sloup, MBA

MgA. Veronika Bošelová

Vstupenky

MgA. Veronika Bošelová

Marie Rydlová

PR & Tisková mluvčí

Marie Rydlová

Martin Fořt

Senior Marketing Manager

Martin Fořt

Bc. Zuzana Nevolová

Asistentka produkce - intern

Bc. Zuzana Nevolová

Jaromír Boháč

Čestný prezident

Generální partner

Hlavní partneři

Oficiální partneři

Pohonné hmoty dodává

Festival se koná za laskavé podpory