Datum konání

21 / 07 / 2023 - Pátek 19:30

Místo konání

Zámecká jízdárna

Il Boemo & Wranitzky

Čeští mistři 18. století, hudba a balet světového formátu

Spojení operního a baletního díla přiblíží dva české skladatele, kteří se proslavili v Evropě v 18. století. Ačkoli dnes už nejsou jejich jména širší veřejnosti tolik známá, nepochybně patří mezi významné české mistry a tento koncert bude toho důkazem. Historicky poučenou interpretaci jejich díla zaručí Wranitzky Kapelle dirigenta Marka Štilce a hlas Myslivečkovým áriím propůjčí Simona Šaturová. O setkání prince s tajemnou lesní pannou z baletu Lesní dívka/Das Waldmädchen bude vyprávět choreografie tanečníků pod vedením Andrey Miltnerové, uznávané obdivovatelky barokní a klasicistní estetiky.

Účinkující

Simona Šaturová – soprán
Wranitzky Kapelle
Marek Štilec – dirigent
Andrea Miltnerová – choreografie
Christopher Vinz – kostýmy
taneční soubor pod vedením Andrey Miltnerové
Nina Ilievová – Azemia (lesní dívka)
Jana Látalová – Medvěd
Michal Lajtkep – Kníže Lovenský
Marek Červinka – Floresky (princův přítel)
Jana Látalová – Floreska

Program

J. Mysliveček: Il Demetrio (Předehra)
J. Mysliveček:
Armida „Il caro mio bene“
J. Mysliveček:
Symfonie č. 1 C Dur
J. Mysliveček:
Il Bellerofonte (Předehra)
J. Mysliveček:
Il Bellerofonte – „Palesar vorrei col pianto“

přestávka

P. Vranický (P. Wranitzky): Das Waldmädchen – výběr z baletu Lesní dívka

Simona Šaturová

Simona Houda-Šaturová absolvovala bratislavskou konzervatoř, pěvecké vzdělání dále prohlubovala na mistrovských kursech Ileany Cotrubas ve Vídni a u Margreet Honig v Amsterodamu. Je držitelkou Ceny Nadace Charlotty a Waltera Hamelových za vynikající pěvecké výkony (Lübeck 2007) a ceny Thálie za nejlepší operní výkon v roce 2001.
Je velmi žádanou interpretkou mozartovských postav a repertoáru období italského belcanta a rovněž renomovanou koncertní pěvkyní. K vrcholům posledních sezon patří uvedení Mozartovy trilogie (Mozart – Da Ponte) v Théâtre Royal de la Monnaie v Bruselu, v níž zpívala Donnu Annu (Don Giovanni), dále spolupráce s Vídeňskou filharmonií a Herbertem Blomstedtem, Mnichovskou filharmonii a Krzysztofem Urbanskim, Vídeňskými symfoniky a Andrésem Orozco-Estradou, koncertní turné s Bamberskými symfoniky pod vedením Manfreda Honecka, Jakuba Hrůšy nebo s Orchestre National de Paris a Jukka-Pekka Sarastem.

Simona Šaturová

Wranitzky Kapelle

Unikátní komorní orchestr Wranitzky Kapelle zahájil svoji činnost koncertem ve vídeňském Karlskirche v dubnu 2019. Je tvořen špičkovými hudebníky se zájmem o dobově poučenou interpretaci a věnuje se především tvorbě vídeňského klasicismu. Zakládajícími členy jsou dirigent Marek Štilec, koncertní mistr Jiří Sycha a cembalista Filip Dvořák. Zvláště se potom věnuje českým autorům, kteří ve Vídni v 2. pol. 18. stol. působili. Sídlem orchestru je Nová Říše na Vysočině, místo, kde se narodili bratři Vraničtí, po kterých nese orchestr název. Cílem orchestru je rovněž upevňovat česko-rakouské kulturní vazby. Spolupracuje s Českým chlapeckým sborem Boni Pueri. Pravidelně pořádá abonentní řadu v klášteře v Nové Říši Canonia Neorisensis. Orchestr vystupuje s předními sólisty a sólistkami z Vídně – Simona Eisinger, Alexandra Kahrer a další. Pro label ArcoDiva natočil kompaktní disk s tvorbou Pavla Vranického společně s hobojistou Vilémem Veverkou.

Wranitzky Kapelle

Marek Štilec

Marek Štilec patří k nejvýraznějším představitelům mladé generace českých dirigentů a v současnosti k nejvyhledávanějším českým dirigentům na světovém gramofonovém trhu. Natočil přes 30 CD pro společnosti ArcoDiva, Naxos, CPO, Radioservis, Supraphon a další produkce z USA, Brazílie, Itálie, Indie a řady dalších zemí. Světovými společnostmi je vyhledáván zejména pro svoje interpretace hudby klasicistní a české hudby romantické a soudobé. Za své nahrávky získal řadu ocenění – mj. 2 x „Nahrávka týdne“ („Album of the week“) pro stanici WQXR v New Yorku, Nahrávka roku („Recording of the Year“) 2013 a 2014 pro MusicWeb International aj.
Je absolventem Pražské konzervatoře v houslové třídě Dany Vlachové, v dirigování je absolventem pražské AMU. Svá studia si rozšířil na řadě mistrovských kurzů u osobností jako Michael Tilson Thomas, Colin Metters, Jac van Steen, Jorma Panula, Gerd Albrecht, Vladimir Kiradjev, Johannes Gustavsson, Achim Holub. Je absolventem International Järvi Academy – masterclass s Leonidem Grinem.

Marek Štilec

Andrea Miltnerová

Britská tanečnice a choreografka českého původu, trvale žije v Praze. Její sólová představení Tanec magnetické balerínky (Aerowaves) a Tranzmutace (evropský Move-Award quality label) byla úspěšně uvedena a uznávána napříč Evropou. Hluboký zájem o barokní estetiku ji přivedl k režisérské a choreografické spolupráci s Collegiem 1704, Musicou Florea, Collegiem Marianum a Aalto Theater v Essenu. Spolupracuje s režisérem Davidem Radokem jako choreografka: Arsilda (SND Bratislava, Lille, Caen, Versailles a Lucembursko), Žebrácká opera (divadlo ABC), Salome (Nd Brno). Jako tanečnice pravidelně spolupracovala s choreografkou Françoise Denieau, v jejíchž inscenacích účinkovala po celé Francii včetně Opéra Comique a Opéra Royale, v Lucembursku, v Lausanne, v Londýně (Barbican), v Moskvě (Bolshoi Theatre) a v New Yorku (BAM). Andrea také pracovala jako choreografka a pohybová trenérka pro Scarlett Johansson v oscarovém filmu Jojo Rabbit (2019).

Andrea Miltnerová

Zámecká jízdárna

Přijďte si užít koncert v nezapomenutelné a unikátní Zámecké jízdárně, která je součástí českokrumlovského zámku nedaleko zámecké zahrady. Věřte, že se do této ojedinělé stavby a jejího okolí zamilujete a budete se zde cítit jako na vídeňském císařském dvoře v 18. století. Ostatně to je záměr, se kterým nechal jízdárnu postavit kníže Josef Adam ze Schwarzenberku po vzoru vídeňského císařského dvora. Když se k tomu přidá nádherný výhled na dominantu Českého Krumlova – zámek, budete okouzleni.

Il Boemo & Wranitzky

Generální partner

Hlavní partneři

Oficiální partneři

Festival se koná za laskavé podpory