Výroční zpráva 30. ročník

19 / 10 / 2022

Program

Partneři

Festivalová zóna program

Návštěvnost

celková návštěvnost: 16 053 návštěvníků

počet prodaných vstupenek na koncert: 5.275 ks

počet čestných vstupenek na koncerty: 280 ks

počet čestných vstupenek pro zaměstnance nemocnice Český Krumlov: 100 ks

doprovodné akce – vstup zdarma: 10 398 návštěvníků

Slevy:

děti 6-15              50%

ZTP/P                   50%

ZTP/P                   30%

senior 65+           20%

student do 26    20%

občané ČK 1+1  50%

Pořadatelem festivalu je: Auviex s. r. o.

Spolupořadateli jsou: Mezinárodní hudební festival Český Krumlov z. s. a Národní památkový ústav Územní památková správa v Českých Budějovicích

Dotace od orgánů státní správy a samosprávy:

Ministerstvo kultury ČR: 6 785 000 Kč

město Český Krumlov: 978 379 Kč

Jihočeský kraj: 700 000 Kč

Rozvaha

Mediální analýza

Mohlo by vás také zajímat

Generální partner

Hlavní partneři

Oficiální partneři

Festival se koná za laskavé podpory

Oficiální restaurace