Covid info po dobu Festivalu Krumlov

27 / 07 / 2021

Dle aktuálně platných nařízení vlády ČR je vstup na regulované akce umožněn pouze divákům Mezinárodního hudebního festivalu, kteří splní jednu z následujících podmínek vstupu. Splnění podmínek pro vstup bude pořadatel kontrolovat společně s platností vstupenek kontrolovat před konáním akce a jsou následující:

  • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, 
  • doložit negativní RAT antigenní test starý nejvýše 72 hodin (lze doložit i čestným prohlášením o absolvování testu ve škole),
  • prokázat potvrzením poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce, 
  • doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce,
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Návštěvníci regulovaných i neregulovaných akcí se zavazují během produkcí mít nasazený respirátor min. FFP2/KN95, používat dezinfekci a dodržovat bezpečné rozestupy tam kde je to možné.

Návštěvníkům chystajícím se na produkce pořadatele doporučujeme sledovat aktuálně platná nařízení vlády týkajících se opatření, tato webová stránka byla naposledy aktualizovaná dne 2. 9. 2021. Podrobné informace naleznete na https://covid.gov.cz/ Návštěvníkům, kteří se neprokáží alespoň jedním dokladem o bezinfekčnosti nebo odmítnou mít nasazený předepsaný respirátor, bude vstup na produkce odepřen.

Možnost testování návštěvníků před koncerty:

Návštěvníci mají možnost otestovat se antigenními testy (výsledek do 15 minut) nebo PCR testy (výsledek do 48 hodin) na testovacích místech před koncerty:

  • koncerty v Pivovarské zahradě ve dnech 4., 10. a 11. 9. v čase 15:00 – 20:00, testovací místo se nachází na adrese Na Fortně 182, Český Krumlov
  • koncerty v Zámecké jízdárně ve dnech 9., 17. a 18. 9. v čase 17:00 – 20:00, testovací místo se nachází před vstupem do Zámecké jízdárny.

Podmínky vstupu do Festivalové zóny

Při vstupu do koncertního prostoru, areálu Festivalové zóny a na akce s neregulovaným vstupem návštěvníci souhlasí s pořadatelskými podmínkami a zároveň deklarují, že splňují podmínky pro účast na kulturních akcích uvedených výše. Návštěvníci areálu Festivalové zóny berou na vědomí, že ze strany pořadatele může proběhnout namátková kontrola plnění podmínek pro účast na kulturních akcích. V případě neumožnění kontroly nebo v případě nesplnění podmínek bude takový návštěvník neprodleně z areálu vykázán. 

Mohlo by vás také zajímat

Generální partner

Hlavní partneři

Oficiální partneři

Festival se koná za laskavé podpory